Maxresdefault

Nghệ thuật là gi? Có những loại hình nghệ thuật cơ bản nào?

Bạn đã nghe đến “Nghệ thuật”? Vậy bạn biết Nghệ thuật là gì không? Và có những loại hình nghệ thuật cơ bản nào? 1. Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là việc sáng tạo ra những sản phẩm phi vật thể hoặc chứa đứng các giá trị lớn về tư tưởng, có giá trị …

Nghệ thuật là gi? Có những loại hình nghệ thuật cơ bản nào? Read More »